File: pdfjs/locale/az/viewer.properties

Recommend this page to a friend!
  Classes of Eray Akartuna   JavaScript PDF Flipbook   pdfjs/locale/az/viewer.properties   Download  
File: pdfjs/locale/az/viewer.properties
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: JavaScript PDF Flipbook
Browse PDF document like a book turning its pages
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 7,355 bytes
 

Contents

Class file image Download
# Copyright 2012 Mozilla Foundation # # Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); # you may not use this file except in compliance with the License. # You may obtain a copy of the License at # # http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 # # Unless required by applicable law or agreed to in writing, software # distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. # See the License for the specific language governing permissions and # limitations under the License. # Main toolbar buttons (tooltips and alt text for images) previous.title=Əvvəlki səhifə previous_label=Əvvəlkini tap next.title=Növbəti səhifə next_label=İrəli # LOCALIZATION NOTE (page_label, page_of): # These strings are concatenated to form the "Page: X of Y" string. # Do not translate "{{pageCount}}", it will be substituted with a number # representing the total number of pages. page_label=Səhifə: page_of=/ {{pageCount}} zoom_out.title=Uzaqlaş zoom_out_label=Uzaqlaş zoom_in.title=Yaxınlaş zoom_in_label=Yaxınlaş zoom.title=Yaxınlaşdırma presentation_mode.title=Təqdimat Rejiminə Keç presentation_mode_label=Təqdimat Rejimi open_file.title=Fayl Aç open_file_label=Aç print.title=Yazdır print_label=Yazdır download.title=Yüklə download_label=Yüklə bookmark.title=Hazırkı görünüş (köçür və ya yeni pəncərədə aç) bookmark_label=Hazırki görünüş # Secondary toolbar and context menu tools.title=Alətlər tools_label=Alətlər first_page.title=İlk Səhifəyə get first_page.label=İlk Səhifəyə get first_page_label=İlk Səhifəyə get last_page.title=Son Səhifəyə get last_page.label=Son Səhifəyə get last_page_label=Son Səhifəyə get page_rotate_cw.title=Saat İstiqamətində Fırlat page_rotate_cw.label=Saat İstiqamətində Fırlat page_rotate_cw_label=Saat İstiqamətində Fırlat page_rotate_ccw.title=Saat İstiqamətinin Əksinə Fırlat page_rotate_ccw.label=Saat İstiqamətinin Əksinə Fırlat page_rotate_ccw_label=Saat İstiqamətinin Əksinə Fırlat hand_tool_enable.title=Əl alətini aktiv et hand_tool_enable_label=Əl alətini aktiv et hand_tool_disable.title=Əl alətini deaktiv et hand_tool_disable_label=Əl alətini deaktiv et # Document properties dialog box document_properties.title=Sənəd xüsusiyyətləri… document_properties_label=Sənəd xüsusiyyətləri… document_properties_file_name=Fayl adı: document_properties_file_size=Fayl ölçüsü: # LOCALIZATION NOTE (document_properties_kb): "{{size_kb}}" and "{{size_b}}" # will be replaced by the PDF file size in kilobytes, respectively in bytes. document_properties_kb={{size_kb}} KB ({{size_b}} bayt) # LOCALIZATION NOTE (document_properties_mb): "{{size_mb}}" and "{{size_b}}" # will be replaced by the PDF file size in megabytes, respectively in bytes. document_properties_mb={{size_mb}} MB ({{size_b}} bayt) document_properties_title=Başlık: document_properties_author=Müəllif: document_properties_subject=Mövzu: document_properties_keywords=Açar sözlər: document_properties_creation_date=Yaradılış Tarixi : document_properties_modification_date=Dəyişdirilmə Tarixi : # LOCALIZATION NOTE (document_properties_date_string): "{{date}}" and "{{time}}" # will be replaced by the creation/modification date, and time, of the PDF file. document_properties_date_string={{date}}, {{time}} document_properties_creator=Yaradan: document_properties_producer=PDF yaradıcısı: document_properties_version=PDF versiyası: document_properties_page_count=Səhifə sayı: document_properties_close=Qapat # Tooltips and alt text for side panel toolbar buttons # (the _label strings are alt text for the buttons, the .title strings are # tooltips) toggle_sidebar.title=Yan Paneli Aç/Bağla toggle_sidebar_label=Yan Paneli Aç/Bağla outline.title=Sənəd struktunu göstər outline_label=Sənəd strukturu attachments.title=Bağlamaları göstər attachments_label=Bağlamalar thumbs.title=Kiçik şəkilləri göstər thumbs_label=Kiçik şəkillər findbar.title=Sənəddə Tap findbar_label=Tap # Thumbnails panel item (tooltip and alt text for images) # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_title): "{{page}}" will be replaced by the page # number. thumb_page_title=Səhifə{{page}} # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_canvas): "{{page}}" will be replaced by the page # number. thumb_page_canvas={{page}} səhifəsinin kiçik vəziyyəti # Find panel button title and messages find_label=Tap: find_previous.title=Bir öncəki uyğun gələn sözü tapır find_previous_label=Geri find_next.title=Bir sonrakı uyğun gələn sözü tapır find_next_label=İrəli find_highlight=İşarələ find_match_case_label=Böyük/kiçik hərfə həssaslıq find_reached_top=Sənədin yuxarısına çatdı, aşağıdan davam edir find_reached_bottom=Sənədin sonuna çatdı, yuxarıdan davam edir find_not_found=Uyğunlaşma tapılmadı # Error panel labels error_more_info=Daha çox məlumati error_less_info=Daha az məlumat error_close=Qapat # LOCALIZATION NOTE (error_version_info): "{{version}}" and "{{build}}" will be # replaced by the PDF.JS version and build ID. error_version_info=PDF.js v{{version}} (yığma: {{build}}) # LOCALIZATION NOTE (error_message): "{{message}}" will be replaced by an # english string describing the error. error_message=İsmarıc: {{message}} # LOCALIZATION NOTE (error_stack): "{{stack}}" will be replaced with a stack # trace. error_stack=Stek: {{stack}} # LOCALIZATION NOTE (error_file): "{{file}}" will be replaced with a filename error_file=Fayl: {{file}} # LOCALIZATION NOTE (error_line): "{{line}}" will be replaced with a line number error_line=Sətir: {{line}} rendering_error=Səhifə göstərilərkən səhv yarandı. # Predefined zoom values page_scale_width=Səhifə genişliyi page_scale_fit=Səhifəni sığdır page_scale_auto=Avtomatik yaxınlaşdır page_scale_actual=Hazırki Həcm # LOCALIZATION NOTE (page_scale_percent): "{{scale}}" will be replaced by a # numerical scale value. page_scale_percent={{scale}}% # Loading indicator messages loading_error_indicator=Səhv loading_error=PDF yüklenərkən bir səhv yarandı. invalid_file_error=Səhv və ya zədələnmiş olmuş PDF fayl. missing_file_error=PDF fayl yoxdur. unexpected_response_error=Gözlənilməz server cavabı. # LOCALIZATION NOTE (text_annotation_type.alt): This is used as a tooltip. # "{{type}}" will be replaced with an annotation type from a list defined in # the PDF spec (32000-1:2008 Table 169 – Annotation types). # Some common types are e.g.: "Check", "Text", "Comment", "Note" text_annotation_type.alt=[{{type}} Annotasiyası] password_label=Bu PDF faylı açmaq üçün şifrəni daxil edin. password_invalid=Şifrə yanlışdır. Bir daha sınayın. password_ok=OK password_cancel=Ləğv et printing_not_supported=Xəbərdarlıq: Çap bu səyyah tərəfindən tam olaraq dəstəklənmir. printing_not_ready=Xəbərdarlıq: PDF çap üçün tam yüklənməyib. web_fonts_disabled=Web Şriftlər söndürülüb: yerləşdirilmiş PDF şriftlərini istifadə etmək mümkün deyil. document_colors_not_allowed=PDF sənədlərə öz rənglərini işlətməyə icazə verilmir: 'Səhifələrə öz rənglərini istifadə etməyə icazə vermə' səyyahda söndürülüb.