File: pdfjs/locale/cs/viewer.properties

Recommend this page to a friend!
  Classes of Eray Akartuna   JavaScript PDF Flipbook   pdfjs/locale/cs/viewer.properties   Download  
File: pdfjs/locale/cs/viewer.properties
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: JavaScript PDF Flipbook
Browse PDF document like a book turning its pages
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 6,844 bytes
 

Contents

Class file image Download
# Copyright 2012 Mozilla Foundation # # Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); # you may not use this file except in compliance with the License. # You may obtain a copy of the License at # # http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 # # Unless required by applicable law or agreed to in writing, software # distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. # See the License for the specific language governing permissions and # limitations under the License. # Main toolbar buttons (tooltips and alt text for images) previous.title=Předchozí stránka previous_label=Předchozí next.title=Další stránka next_label=Další # LOCALIZATION NOTE (page_label, page_of): # These strings are concatenated to form the "Page: X of Y" string. # Do not translate "{{pageCount}}", it will be substituted with a number # representing the total number of pages. page_label=Stránka: page_of=z {{pageCount}} zoom_out.title=Zmenší velikost zoom_out_label=Zmenšit zoom_in.title=Zvětší velikost zoom_in_label=Zvětšit zoom.title=Nastaví velikost presentation_mode.title=Přepne režimu prezentace presentation_mode_label=Režim prezentace open_file.title=Otevře soubor open_file_label=Otevřít print.title=Vytiskne dokument print_label=Tisk download.title=Stáhne dokument download_label=Stáhnout bookmark.title=Aktuální pohled (kopírovat nebo otevřít v novém okně) bookmark_label=Aktuální pohled # Secondary toolbar and context menu tools.title=Nástroje tools_label=Nástroje first_page.title=Přejde na první stránku first_page.label=Přejít na první stránku first_page_label=Přejít na první stránku last_page.title=Přejde na poslední stránku last_page.label=Přejít na poslední stránku last_page_label=Přejít na poslední stránku page_rotate_cw.title=Otočí po směru hodin page_rotate_cw.label=Otočit po směru hodin page_rotate_cw_label=Otočit po směru hodin page_rotate_ccw.title=Otočí proti směru hodin page_rotate_ccw.label=Otočit proti směru hodin page_rotate_ccw_label=Otočit proti směru hodin hand_tool_enable.title=Povolit nástroj ručička hand_tool_enable_label=Povolit nástroj ručička hand_tool_disable.title=Zakázat nástroj ručička hand_tool_disable_label=Zakázat nástroj ručička # Document properties dialog box document_properties.title=Vlastnosti dokumentu… document_properties_label=Vlastnosti dokumentu… document_properties_file_name=Název souboru: document_properties_file_size=Velikost souboru: document_properties_kb={{size_kb}} kB ({{size_b}} bajtů) document_properties_mb={{size_mb}} MB ({{size_b}} bajtů) document_properties_title=Nadpis: document_properties_author=Autor: document_properties_subject=Subjekt: document_properties_keywords=Klíčová slova: document_properties_creation_date=Datum vytvoření: document_properties_modification_date=Datum úpravy: document_properties_date_string={{date}}, {{time}} document_properties_creator=Vytvořil: document_properties_producer=Tvůrce PDF: document_properties_version=Verze PDF: document_properties_page_count=Počet stránek: document_properties_close=Zavřít # Tooltips and alt text for side panel toolbar buttons # (the _label strings are alt text for the buttons, the .title strings are # tooltips) toggle_sidebar.title=Postranní lišta toggle_sidebar_label=Postranní lišta outline.title=Zobrazí osnovu dokumentu outline_label=Osnova dokumentu attachments.title=Zobrazí přílohy attachments_label=Přílohy thumbs.title=Zobrazí náhledy thumbs_label=Náhledy findbar.title=Najde v dokumentu findbar_label=Najít # Thumbnails panel item (tooltip and alt text for images) # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_title): "{{page}}" will be replaced by the page # number. thumb_page_title=Strana {{page}} # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_canvas): "{{page}}" will be replaced by the page # number. thumb_page_canvas=Náhled strany {{page}} # Find panel button title and messages find_label=Najít: find_previous.title=Najde předchozí výskyt hledaného spojení find_previous_label=Předchozí find_next.title=Najde další výskyt hledaného spojení find_next_label=Další find_highlight=Zvýraznit find_match_case_label=Rozlišovat velikost find_reached_top=Dosažen začátek dokumentu, pokračuje se od konce find_reached_bottom=Dosažen konec dokumentu, pokračuje se o začátku find_not_found=Hledané spojení nenalezeno # Error panel labels error_more_info=Více informací error_less_info=Méně informací error_close=Zavřít # LOCALIZATION NOTE (error_version_info): "{{version}}" and "{{build}}" will be # replaced by the PDF.JS version and build ID. error_version_info=PDF.js v{{version}} (sestavení: {{build}}) # LOCALIZATION NOTE (error_message): "{{message}}" will be replaced by an # english string describing the error. error_message=Zpráva: {{message}} # LOCALIZATION NOTE (error_stack): "{{stack}}" will be replaced with a stack # trace. error_stack=Zásobník: {{stack}} # LOCALIZATION NOTE (error_file): "{{file}}" will be replaced with a filename error_file=Soubor: {{file}} # LOCALIZATION NOTE (error_line): "{{line}}" will be replaced with a line number error_line=Řádka: {{line}} rendering_error=Při vykreslování stránky nastala chyba. # Predefined zoom values page_scale_width=Podle šířky page_scale_fit=Podle výšky page_scale_auto=Automatická velikost page_scale_actual=Skutečná velikost # LOCALIZATION NOTE (page_scale_percent): "{{scale}}" will be replaced by a # numerical scale value. page_scale_percent={{scale}}% # Loading indicator messages loading_error_indicator=Chyba loading_error=Při nahrávání PDF nastala chyba. invalid_file_error=Neplatný nebo chybný soubor PDF. missing_file_error=Chybí soubor PDF. unexpected_response_error=Neočekávaná odpověď serveru. # LOCALIZATION NOTE (text_annotation_type.alt): This is used as a tooltip. # "{{type}}" will be replaced with an annotation type from a list defined in # the PDF spec (32000-1:2008 Table 169 – Annotation types). # Some common types are e.g.: "Check", "Text", "Comment", "Note" text_annotation_type.alt=[Anotace typu {{type}}] password_label=Pro otevření PDF souboru vložte heslo. password_invalid=Neplatné heslo. Zkuste to znovu. password_ok=OK password_cancel=Zrušit printing_not_supported=Upozornění: Tisk není v tomto prohlížeči plně podporován. printing_not_ready=Upozornění: Dokument PDF není kompletně načten. web_fonts_disabled=Webová písma jsou zakázána, proto není možné použít vložená písma PDF. document_colors_disabled=PDF dokumenty nemají povoleny používání vlastních barev: volba "Povolit stránkám používat vlastní barvy namísto výše zvolených" je v prohlížeči deaktivována.