File: pdfjs/locale/sk/viewer.properties

Recommend this page to a friend!
  Classes of Eray Akartuna   JavaScript PDF Flipbook   pdfjs/locale/sk/viewer.properties   Download  
File: pdfjs/locale/sk/viewer.properties
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: JavaScript PDF Flipbook
Browse PDF document like a book turning its pages
Author: By
Last change:
Date: 7 years ago
Size: 7,498 bytes
 

Contents

Class file image Download
# Copyright 2012 Mozilla Foundation # # Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); # you may not use this file except in compliance with the License. # You may obtain a copy of the License at # # http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 # # Unless required by applicable law or agreed to in writing, software # distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. # See the License for the specific language governing permissions and # limitations under the License. # Main toolbar buttons (tooltips and alt text for images) previous.title=Predchádzajúca strana previous_label=Predchádzajúca next.title=Nasledujúca strana next_label=Nasledujúca # LOCALIZATION NOTE (page_label, page_of): # These strings are concatenated to form the "Page: X of Y" string. # Do not translate "{{pageCount}}", it will be substituted with a number # representing the total number of pages. page_label=Strana: page_of=z {{pageCount}} zoom_out.title=Vzdialiť zoom_out_label=Vzdialiť zoom_in.title=Priblížiť zoom_in_label=Priblížiť zoom.title=Lupa presentation_mode.title=Prepnúť na režim Prezentácia presentation_mode_label=Režim Prezentácia open_file.title=Otvoriť súbor open_file_label=Otvoriť print.title=Tlačiť print_label=Tlačiť download.title=Prevziať download_label=Prevziať bookmark.title=Aktuálne zobrazenie (kopírovať alebo otvoriť v novom okne) bookmark_label=Aktuálne zobrazenie # Secondary toolbar and context menu tools.title=Nástroje tools_label=Nástroje first_page.title=Prejsť na prvú stranu first_page.label=Prejsť na prvú stranu first_page_label=Prejsť na prvú stranu last_page.title=Prejsť na poslednú stranu last_page.label=Prejsť na poslednú stranu last_page_label=Prejsť na poslednú stranu page_rotate_cw.title=Otočiť v smere hodinových ručičiek page_rotate_cw.label=Otočiť v smere hodinových ručičiek page_rotate_cw_label=Otočiť v smere hodinových ručičiek page_rotate_ccw.title=Otočiť proti smeru hodinových ručičiek page_rotate_ccw.label=Otočiť proti smeru hodinových ručičiek page_rotate_ccw_label=Otočiť proti smeru hodinových ručičiek hand_tool_enable.title=Zapnúť nástroj Ruka hand_tool_enable_label=Zapnúť nástroj Ruka hand_tool_disable.title=Vypnúť nástroj Ruka hand_tool_disable_label=Vypnúť nástroj Ruka # Document properties dialog box document_properties.title=Vlastnosti dokumentu… document_properties_label=Vlastnosti dokumentu… document_properties_file_name=Názov súboru: document_properties_file_size=Veľkosť súboru: # LOCALIZATION NOTE (document_properties_kb): "{{size_kb}}" and "{{size_b}}" # will be replaced by the PDF file size in kilobytes, respectively in bytes. document_properties_kb={{size_kb}} kB ({{size_b}} bajtov) # LOCALIZATION NOTE (document_properties_mb): "{{size_mb}}" and "{{size_b}}" # will be replaced by the PDF file size in megabytes, respectively in bytes. document_properties_mb={{size_mb}} MB ({{size_b}} bajtov) document_properties_title=Názov: document_properties_author=Autor: document_properties_subject=Predmet: document_properties_keywords=Kľúčové slová: document_properties_creation_date=Dátum vytvorenia: document_properties_modification_date=Dátum úpravy: # LOCALIZATION NOTE (document_properties_date_string): "{{date}}" and "{{time}}" # will be replaced by the creation/modification date, and time, of the PDF file. document_properties_date_string={{date}}, {{time}} document_properties_creator=Vytvoril: document_properties_producer=Tvorca PDF: document_properties_version=Verzia PDF: document_properties_page_count=Počet strán: document_properties_close=Zavrieť # Tooltips and alt text for side panel toolbar buttons # (the _label strings are alt text for the buttons, the .title strings are # tooltips) toggle_sidebar.title=Prepnúť bočný panel toggle_sidebar_label=Prepnúť bočný panel outline.title=Zobraziť prehľad dokumentu outline_label=Prehľad dokumentu attachments.title=Zobraziť prílohy attachments_label=Prílohy thumbs.title=Zobraziť miniatúry thumbs_label=Miniatúry findbar.title=Hľadať v dokumente findbar_label=Hľadať # Thumbnails panel item (tooltip and alt text for images) # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_title): "{{page}}" will be replaced by the page # number. thumb_page_title=Strana {{page}} # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_canvas): "{{page}}" will be replaced by the page # number. thumb_page_canvas=Miniatúra strany {{page}} # Find panel button title and messages find_label=Hľadať: find_previous.title=Vyhľadať predchádzajúci výskyt reťazca find_previous_label=Predchádzajúce find_next.title=Vyhľadať ďalší výskyt reťazca find_next_label=Ďalšie find_highlight=Zvýrazniť všetky find_match_case_label=Rozlišovať malé/veľké písmená find_reached_top=Bol dosiahnutý začiatok stránky, pokračuje sa od konca find_reached_bottom=Bol dosiahnutý koniec stránky, pokračuje sa od začiatku find_not_found=Výraz nebol nájdený # Error panel labels error_more_info=Viac informácií error_less_info=Menej informácií error_close=Zavrieť # LOCALIZATION NOTE (error_version_info): "{{version}}" and "{{build}}" will be # replaced by the PDF.JS version and build ID. error_version_info=PDF.js v{{version}} (zostavenie: {{build}}) # LOCALIZATION NOTE (error_message): "{{message}}" will be replaced by an # english string describing the error. error_message=Správa: {{message}} # LOCALIZATION NOTE (error_stack): "{{stack}}" will be replaced with a stack # trace. error_stack=Zásobník: {{stack}} # LOCALIZATION NOTE (error_file): "{{file}}" will be replaced with a filename error_file=Súbor: {{file}} # LOCALIZATION NOTE (error_line): "{{line}}" will be replaced with a line number error_line=Riadok: {{line}} rendering_error=Pri vykresľovaní stránky sa vyskytla chyba. # Predefined zoom values page_scale_width=Na šírku strany page_scale_fit=Na veľkosť strany page_scale_auto=Automatická veľkosť page_scale_actual=Skutočná veľkosť # LOCALIZATION NOTE (page_scale_percent): "{{scale}}" will be replaced by a # numerical scale value. page_scale_percent={{scale}}% # Loading indicator messages loading_error_indicator=Chyba loading_error=Počas načítavania dokumentu PDF sa vyskytla chyba. invalid_file_error=Neplatný alebo poškodený súbor PDF. missing_file_error=Chýbajúci súbor PDF. unexpected_response_error=Neočakávaná odpoveď zo servera. # LOCALIZATION NOTE (text_annotation_type.alt): This is used as a tooltip. # "{{type}}" will be replaced with an annotation type from a list defined in # the PDF spec (32000-1:2008 Table 169 – Annotation types). # Some common types are e.g.: "Check", "Text", "Comment", "Note" text_annotation_type.alt=[Anotácia typu {{type}}] password_label=Ak chcete otvoriť tento súbor PDF, zadajte jeho heslo. password_invalid=Heslo nie je platné. Skúste to znova. password_ok=OK password_cancel=Zrušiť printing_not_supported=Upozornenie: tlač nie je v tomto prehliadači plne podporovaná. printing_not_ready=Upozornenie: súbor PDF nie je plne načítaný pre tlač. web_fonts_disabled=Webové písma sú vypnuté: nie je možné použiť písma vložené do súboru PDF. document_colors_disabled=Dokumenty PDF nemajú povolené používať vlastné farby, pretože voľba "Povoliť stránkam používať vlastné farby" je v nastaveniach prehliadača vypnutá.